Saturday, August 21, 2010

Bayan Semun (ngimpi) bisa korupsi

Bayan Semun (ngimpi) dadi Pinpro, neng langgar ngrungokne tausiyahe Ustad Mukidin:
"Maling kuwi dosa... korupsi kuwi dosane tumpuk undhung sak andug-andhug. Merga sing dadi korban masyarakat luas, mula nilai kerugiane bisa gak terbatas. Korupsi kudu diberantas sak oyod-oyode. Nanging usaha pencegahan korupsi iku penting, merga nek wis kadhung dikorupsi, senajan pelaku wis dikerangkeng kerugian ora bisa pulih. Mula usaha-usaha pejabat kanggo nyegah dumadine korupsi ing instasine kuwi pantes diwenehi penghargaan".

Telungwulan kemudian ... Bayan Semun diperiksa KPK.

"Bener Pak Semun.. sampeyan wis nilep duwik proyek?"

"Bener Pak KPK... tapi usaha kula niku kedahe justru angsal penghargaan".

"Lho... entuk penghargaan piye? Wong nilep duwik negara kok... penghargaane ya nginep karo mangan gratis neng hotel prodeo kuwi... piye?"

"Pak KPK... turene Ustad Mukidin, usaha mencegah korupsi niku kedah angsal penghargaan. Sing kula tilep niku anggaran sing kinten-kinten ajeng dikorupsi anak buah kula, maksud kula niku rak nyegah anak buah mboten korupsi"

"Halah pak... sampeyan ki ketoke terserang penyakit sindrome korupsi akut, ora mung duwik anggaran pemerintah ae sing sampeyan korupsi.. sampek sak tausiyahe ustad ya sampeyan korupsi"

Gubraaak... Bayan Semun kaget tangi jenggelek, jebul mung ngimpi... untuung... terus uce-ucek mata ndelok jam... eh wis jam lima.. biyuh telat saur...

Wednesday, November 25, 2009

Numpak Pesawat

Mari entuk kiriman saka anak-e bayan semun kepingin nyang jakarta numpak pesawat, ticket wis nang tangan plecing langsung budal nyang Juanda, tekan kana lansung mlebu pesawat lungguh nang business class.

Ora let suwe ana Pak Lurah mlebu pesawat :

Pak Lurah : Mun iki panggonku panggonmu nyang mburi kana lho iki klas eksekutip dudu klas ekonomi
Semun : Nyang Pingkuk njenengan oleh kuasa Pak Lurah nek nang kene ora iso, wong podo penumpange pada mbayare.

ora gelem ribut Pak Lurah Nyeluk Pramugari :

Pramugari : Pak Semun tempat duduk anda di belakang sana pak ini kursi bapak ini
Semun : Kowe sapa tho cah ayu?
Pramugari : Saya Pramugari Pak
Semun : Tugasmu apa ?
Pramugari : Melayani penumpang pak!
Semun : Lho kok malah ngusir aku tho,..

Bingung ulahe Semun pramugari nyeluk Pilot.

Pilot : Pak tempat duduk dipesawat sudah ditentukan , dan tempat duduk bapak di kelas ekonomi di belakang sana.
Semun : Eh kowe iki sapa kok wani ngusir aku, aku iki numpak mbayar ora gratis,
Pilot : Saya Pilot pesawat ini pak, saya yang mengendarai pesawat ini.
Semun : Aku numpak bis ora nate diusir karo sopir-e kok kowe wani wani ngusir, sopir wae sombong.

Ora let suwe Yu Darmi munggah.

"Ono opo iki" : Yu Darmi takon karo Pramugari
Pramugari crito yen Semun ora gelem pindah nyang panggonane dewe,..
"Oooo ngunu tho wis gampang serahno aku wae" : jare Yu Darmi

Yu Darmi : Mun ola opo kowe lungguh kono
Semun : kowe yo arep melu ngusir aku pisan yo
Yu Darmi : Ora Mun, Kursi sing kok lungguhi iki kanggo penumpang jurusan Medan nek sing jurusan Jakarta sing mburi kana lho
Semun : Oooo ngunu tho, untung kowe ngandani aku yu, nek ora aku rak nyasar tekan Medan.

Thursday, October 29, 2009

pirooo limang atus ewu,....!

Bayan Semun dolan nang mediun mampir nang Cafe.
Pas lagi clingak clinguk golek panggonan , ana cah wedhok ayu ireng manis lungguh dewek-an nang pojokan.
"Nyuwun sewu dik, aku oleh lungguh nang kene?, tak traktir es jeruk yo,.." jare Bayan Semun nawani.
"Opo !!!! emang aku cewek murahan opo piye , enak wae arep ngajak nang Hotel...!!!" Cah wedok mau bengok bengok,...
"Aduh mboten, mboten ngoten ampun salah paham jeng,..kulo namung nawari es jeruk kok...menawi mboten kerso nggih mboten menopo-menopo,

.." Jawab-e Bayan Semun luwih sopan karo clingukan bingung.
"Eeeee lha kok ngeyel bocah iki , aku dudu cewek sing koyo ngunu iku ,..enak wae ngajak nang Hotel,.." Cah wedhok mau mbengok luwih banter
Bayan Semun kisinan banget , balik klepat mlaku ngadoh golek panggonan liyane. Wong sak Cafe mendelik kabeh matane ndelok Bayan Semun kisinan.
Kira-kira rong puluh menitan , cah wedhok mau gantian marani bayan Semun sing lagi nyruput kopi nang pojok-an.
"Ngapunten nggih mas. Aku mau lagi mraktekne ajaran nang sekolahku, aku iki mahasiswi prikologi sing lagi mempelajari perilaku manusia pada situasi yang tidak diinginkan." Cah wedhok mau sopan njaluk ngapuro.
Bayan Semun meneng sakwetoro raine sing abang mbranang kisinan mau isih durung ilang.
"Mas ngapunten nggih,..dek wau terpaksa mego memenuhi kebutuhan skripsi?" cah wedhok mau memelas..
Bayan Semun ngadek mbengok sak kenceng-kencenge "Pirooooo!!!!!? Limang atus ewu????, kuwi wis termasuk Hotel-e opo durung???"

Thursday, October 22, 2009

Panggonanku pipis

Sinten numpak sepur?
Cah telu sak geng yaiku Semun, Kasdi karo Paijo nyang Jakarta numpak sepur Matarmaja..
Kaya iklan ”Nggak ada loe nggak rame”... neng ndalan ana-ana ae bahan garapane.

Tekan stasiun mBalapan... sepur mandeg.. cah telu totohan sapa sing bakal lungguh neng bangku kosong sing neng cedhake deweke, mulai lanang apa wedok, isik enom apa tuwek, dst.

Eh temenan... gak suwe ana cah wedok seksi, kaya Dewi Banowati, dandanane menor, ayu moblong-moblong kaya bintang Hongkong, manja-manja rada ceninilan mengundang..
”Mas-mas.. apa bangku ini kosong?”.
Kaya entuk rejeki nomplok , cah telu pada lomba-lomba mbagekne sekaligus narik perhatiane si cewek...
Langsung Yu Darmini putri Solo mau melebur karo kenakalan geng Semun..
Geng iku ngobrol gak entek-entek.

.. bareng wis tekan Kroya... suasane mulai sepi, penumpang liyane wis akeh sing mulai nggeraji.. Semun mulai ”ngeres” (pasir kali).

"Eh Yu... sikilmu ketoke kok mulus men... Piye nek kowe nyingkap rokmu sithik nganti dengkulmu ... aku cah telu iki gelem kok urunan rongpuluh ewuan nggo mbayar sampeyan”.
Dasare Yu Darmini... halah apa berate mung ngamal nuduhne dengkul ae..
”Hayo...” ngono kandane Yu Darmini.
Rumangsa pancingane ditarik iwak, kang Kasdi nrambul...
"Piye nek ditambahi cah siji dadi 50 ewuan tapi kowe gelem nyingkap sing rada duwur meneh..."
Semun karo Paijo setuju...

Yu Darmini meneng sedela karo mikir... wah cah telu jadi 150 ewu, siapa takut???
Mula Yu Darmi ngangkat roke nduduhne pupune sing mulus nyang cah telu iku...

cah telu melotot ra kedep.

Semun sak kancane kaget.. ujug-ujug Yu Darmini usul...
“Piye nek sampeyan masing-masing urunan rongatus ewuan.. aja kuwatir engko tak duduhi... sori yaaa... nggg... panggonanku pipis" (pas tembung terakhir omonge rada alon kaya bisik-bisik)...

Wah... kontan cah telu celegukan... GLK-GLK-GLK kaya neng komike Djair biyen... gulu menjinge mulai munggah mudhun.. utawa istilahe Pos Kota pendulumnya mulai bergerak... ambegane mulai ngos-ngosan.. kang Semun malah reflek nyekeli suwale..

"Hayoohh… " cah telu koor bareng...

Terus Yu Darmini nglumpukne duwike cah telu rongatusan dadi gunggung kepruk nematus ewu.. terus dewek-e ngajak neng sambungan gerbong. Cah telu semrinthil kaya kebo ditarik keluhe.

Neng gang Yu Darmini mbukak lawang toilet... mandeg sedela nyawang cah telu iku siji-siji... terus nudingi bolongan kloset karo cekikikan "Nooh... neng kono panggonanku mau pipis... Puas.. puas.. puas...!!"

Cah telu mung ndomblong, ampere langsung ngedrop.. owalah Mun.. duwik nematus ewu mung ndelok bolongan kloset thok...

Wednesday, October 14, 2009

Ongkos Nuthuk

Kanggo nambah penghasilan Bayan Semun usaha bukak bengkel.
sakjane Semun durung pati pinter wong melu kursus montir wae lagi telung wulan.
Nanging amargo terdesak kebutuhan dewek-e wani bukak bengkel nang ngarep omahe.
Persiapan wis mateng , alat wis komplit , konco-konco wis dikabari kabeh mulai pak Lurah, Carik, Jagabaya, Jagatirta, Modin nganti Yu Darmi sing ora gablek kendaraan yo dikabari.
Hari pertama bukak sekitar jam 8 isuk ana pasien teko, tibane Pak Carik nggowo sedan Peugeot-e ...
"Mun iso ngungak ora , sedanku iki kok ora kena di stater , padahal aki-ne wis tak tukokne anyar" Pak carik sambat
"Oooo niku dinamo stater-e pak carik" jawab-e Semun kaya wong cerdas.
"Dinamo Stater-e keneng opo mun" Jare pak Carik
"Kedah diserpis pak carik , basa teknik-e dinamone kelet " jawab-e Semun keminter
"Suwe ora soale aku lagi kesusu iki, di dawuh pak Lurah nyang nggone pak Bupati" jare Pak carik maneh.
"nggih radi dangu pak, tapi kulo saget kok ndandosi kilat pokoke dijamin saget distater maleh" jare semun
"Piro mun ongkose" Pak carik takon
"Satus Ewu kemawon pak" jare Semun
"Yo wis garapen mun tak tunggu , cepet yo"
"Beres boss"...semaure Semun Semun mbukak alat alat terus njukuk palu.... dok,..dok...dok...dinamo stater peugeot-e pak carik di tutuk-i nganggo palu...
"Sampun pak dicobi" jare Semun...
cekekekkkkkekekk......brummmmbrummm....mobil-e pak carik iso distater...

"Mun kowe mung nutuk ping telu wae kok ongkose larang men tho nganti satus ewu" pak carik protes mergo semun mun nuthuk dinamo stater-e thok....
"Pak Carik ongkos nuthuk-e mawon murah pak namung 5 ewu,..lha sing 95 ewu niku ongkos ilmu kulo kangge mangerteni bagian pundi sing dituthuk" jawab semun enteng

Friday, October 09, 2009

Darurat

Bayan Semun diajak pak Lurah rapat nyang Suroboyo.
Tepak-e nang Hotel Indahnya Malam lantai 30.
"Mun tunggunen nang Lobby yo iki HP gawanen, mbok menowo aku ana perlu dadi gampang ngubungi kowe" dawuhe Pak Lurah
"Nggih pak Lurah kulo tenggo teng Lobby"

Lagi wae 20 menitan rapat mulai, HP-ne Sumun muni iring,...iring....iringggg....
"Mun tulung jupukno map kuning nang njero mobil yo,.....cepet mun ,...darurat iki..... laporanku ana nang ana kabeh,...nek ora cepet pak Gubernur iso nesu nesu,..."
"langsung terno nang Lantai 30 ruang bh 302 yo,....cepet mun" krek HPne pak lurah mati.
Jegagik Semun langsung mblayu nang basement njupuk map kuning trus mblayu munggah nang lobby maneh.

Sakwetoro pak lurah wis gelisah mlaku ngalor ngidul nang ngarep lift , 10 menit durung ketok, 40 menit durung nongol, malah wis sak jam bayan semun durung kethok irunge.
Pak Lurah ora sabar nelpon Semun maneh,....
"Mun lha kok suwi men tho , mosok nganti sak jam durung mecungul irungmu,....sakiki kowe nangdi.." Pak lurah bengok bengok
karo krenggosan Bayan Semun semaur : "Kuloo.....tasihhh...wonten...lantai....selangkung pak lllurah,..."
"Lantai selawe?.. lif-e macet opo piye,..." pak Lurah bingung.
"mbotennn pak kulo lewat tangga darurat..." jare semun isih karo krenggosan
"Lho lhaopo kowe munggah lewat tangga darurat rak cepet yen ngganggo lift to" Pak Lurah tambah binggung
"Kulo wau bade lewat Lift pak tapi pas teng ngajeng lift wonten tulisan '
DALAM KEADAAN DARURAT HARAP GUNAKAN TANGGA' lha wau pak Lurah rak ngendikan yen niki darurat , dados kulo balik malih trus lewat tangga darurat,...." semaure Semun karo krenggosan napase senin kemis........

Thursday, July 23, 2009

Gak Sido Nyoblos

Setu wingi Semun didawuh pak Lurah niliki proyek jalan tembus nang Sarangan , merga kewengen dadi kepeksa nginep nang Hotel Rindu Malam, Jam 8 bengi hawa sarangan uadem athis banget , sarungan plus mancal kemul tetep wae isih kathisen , ora tahan kathisen tur ya sepi Semun nelpon nyang Resepsionis.
Semun : "Hallo mbak tulung kirim cewek sing paling seksi mrene ya, kanggo kanca sewengi"
Yu Darmi pemilik hotel Rindu Malam kebetulan sing nampa telpune Semun nesu-nesu krungu penjaluke tamu siji iki, terus ngongkon bojone supaya ngusir tamu sing kurang ajar iki saka hotel.
Tapi bojone Yu Darmi keberatan, jarene permintaan Semun kuwi wajar , alami lan ora merugikan sapa wae. Opo maneh Semun iki termasuk pelanggan tetap.
Yu Darmi : "Ya wis!!. nek pancen njenengan ora gelem ngusir , aku wae sing nendang tamu kurang ajar iki"
Yu Darmi langsung mlayu munggah nang lantai 2 kamar nomor 208 , kamare Semun.
Sakwetara ana 30 menit, nang lantai 2 ana suara kedobrakan . Karyo bojo-ne Yu Darmi kuwatir yen ana apa apa mlayu munggah nututi Yu Darmi.
Karyo : "Lho ana apa iki kok gedobrakan rame temen....?"
Semun : "Ngene lho kang aku mau njaluk dikirim cewek sing ayu kanggo ngancani aku sewengi iki, sing dikirim pancen uayu banget tapi sayange rada galak dadi ya kepeksa gak sido nyoblos mung nyontreng wae,....."
Karyo : Di@put kud!$ kur@p $@p!......
Gubrakkkkk.. Karyo nggeblak semaput...

KaTePe

Dampak bom JW Mariot II plus Ritz Carlton, kaya biasane pengamanan ibukota diperketat. Pemda DKI nggelar operasi yustisi kependudukan. Nganakne razia KTP neng terminal-terminal, stasiun, malah mal-mal tertentu. Mula nek arep mlaku-mlaku neng Jakarta, aja lali nggawa KTP utawa paspor (nek sampeyan wong asing).
Semun sing lagek neng Jakarta ya lali gak nggawa KTP, pas neng Terminal Pulogadung ketangkep petugas.
Semun sakjane grogi, merga nate krungu ulahe RELA (pam swakarsane Malesa) sing nek razia wong Indonesia ngawur, maen tangkep, main sikat, main embat, maen penjara.
Tapi dudu Semun nek kurang akal.
"Selamat siang Pak... bawa KTP atau surat-surat?"
Ditakoni surat-surat karo petugas, Semun nyelathu: "Hari gini isik surat-suratan... kunoooo... gampangan kirim SMS Pak, gak perlu prangko gak sah bis surat!"
"Maksude saya, KTP atau surat keterangan.. sampeyan punya nggak?"
"Wah... kalo itu ndak ada saya, KTP saya lagi ditarik supaya lebih panjang di kampung.. tapi gimana kalo ini saja", Bayan Semun ngerogoh tas ngetokne buku cilik warna ijo.
"Lho surat apa itu.. sampeyan apa orang asing kok mau menunjukkan paspor?"
"Bukan Passpor Pak, ini layang kawin".
"Saya ndak butuh Surat Nikah sampeyan.. tapi KTP"
"Sampeyan iku jebule kok bodo sih Pak... KTP potonya cuma satu, dan tekennya cuma Pak Lurah sama saya... lha kalo surat nikah ini potonya aja dua serta teken-nya lebih banyak, ada saya, isteri, pak naib, pak lik saya dan pakliknya istri... dan bikinnya aja perlu pake pesta gak kaya KTP cukup dateng di kelurahan... mosok gak laku??"